Nhu cầu hiểu

Xt cho cng, nhu cầu hiểu, nhất l hiểu người, l một nhu cầu khốn nạn. Nhiều khi n tạo cho mnh v cho người những đau đớn khống cần thiết, khng đng.

2017-05-13