NhuCauYeu

 

Nhu cầu yêu

Nhu cầu quyến rũ, chinh phục, sở hữu, làm chủ, chi phối người khác, là một nhu cầu hăo, không bao giờ thực hiện được một cách trọn vẹn đáng… yêu. Nếu cần, lôi Hegel ra mà biện minh. Hegel là thầy của Marx mà. Và Marx là thầy yêu giấu của biết bao nhiêu nhà tư tưởng đời nay ? Đơn giản hơn, cứ nhớ nghiệm sinh của chính ḿnh th́ biết.

Đời nay, người không biết yêu đành sống với hận thù, đố kỵ và lén lút cô đơn. Người dám yêu, đành cô đơn thật. Chẳng có ǵ ra cái quái ǵ cả. Khốn nạn thật. Hè hè…

2008-05-16