NhuTheTaSongMai

 

Như thể ta sống mi

 

i, sao ta cứ rung cảm, suy nghĩ như thể ta sẽ sống mi ?

V ta khng nỡ qun em ?

Sẽ c một ngy ta qun tất cả.

Chỉ cn lại những g ta chưa thốt được thnh lời : em.

H h

2010-06-01