NhungKeGiongNhauTuLaiVoiNhau

 

Những kẻ giống nhau tụ lại với nhau

 

Ceux qui se ressemblent s'assemblent (ngạn ngữ Pháp).

Mặt tồi của sự kiện này, ai cũng biết. Người ta thường nghĩ tới nó khi dùng câu này.

Nhưng cũng có mặt ngược lại : ở hiền gặp lành ; người tử tế, can đảm, bản lĩnh sẽ gặp người tử tế, can đảm, bản lĩnh ; người ăn ở có t́nh có nghĩa sẽ gặp người ăn ở có nghĩa có t́nh.

Đơn giản thế thôi.

2010-05-12