NiemTin

 

Niềm tin

 

Trong cơi nhân gian này, c̣n ǵ đáng tin, ngoài khoa học ?

Chính ḿnh, thế thôi, khổ thật.

2008-08-21