NiemTinDuyNhat

 

Niềm tin duy nhất

 

C̣n sống hay đă chết, niềm tin duy nhất ta muốn có ở đời là : em. Nó đáng tồn tại ở đời hay không ? Chỉ tuỳ thuộc em thôi. Rắc rối khó xử đấy. Cân nhắc kỹ nhẽ, hỡi Eva, hỡi nàng tiên Ziao Chỉ. Hè hè…

2009-08-25