NiemTinTuyetDoi

 

Niềm tin tuyệt đối

 

Ở đời, phải c lc tuyệt đối tin vo một điều g th sau đ mới c thể lm người tự do được : tin chnh mnh sau khi đ phủ định niềm tin tuyệt đối ở mnh. Sau đ nữa mới biết tin tha nhn, v muốn v dm tin, khng v m qung.

H h

2009-02-26