Nợ em

Nếu, trong t́nh yêu thường ngày, ta không nợ em…

Ta sẽ không bao giờ sống như ta từng sống, ta sẽ không bao giờ chết như ta đang chết, sẽ chết.

Được nợ một ai đậm t́nh, thế nào đi nữa, là may mắn được sống một kiếp người đáng sống.

2015-08-13