Nợ nần

Ở đời, nợ nần bất cứ ai đ chết từ lu hay cn sống bất cứ điều g, c thể l một niềm vui, chắc chắn l một xiềng xch kh chịu, nếu ta cn muốn lm ta, lm người.

Nhưng chẳng nợ nần bất cứ ai bất cừ điều g l điều khốn nạn nhất ở đời : khng c đơn no tuyệt vọng, v ch, v vị, v tnh, v tm hơn thế. Chỉ vĩ nhn, kiểu ny kiểu nọ, mới thch nỗi c đơn đ. N l mặt ảo của con người thực khi n đ chấp nhận bất lực tiu vong. Vĩ nhn thuộc nhn giới, tuy đ mất khả năng lm người.

V ta xuất thn Ziao Chỉ, em l mn nợ đời của ta. Ta sẽ trả cạn mn nợ đời ny. H h.

2014-09-18