NobelKinhTeHoc2010

 

"Nobel" kinh tế học 2010

Khoa học hết sảy ! Thi vị hết sảy !

Ngày thứ hai 11 tháng 10, giải Nobel kinh tế học đă trao cho hai kinh tế gia Mỹ Peter Diamond và Dale Mortensen và kinh tế gia người Anh-Chypre Christopher Pissarides, vinh danh nghiên cứu của họ về sự tương hợp giữa cung và cầu trong thị trường lao động.

Những nghiên cứu của họ chí ít chứng minh rằng, theo đánh giá của uỷ ban Nobel, "trợ cấp cho người thất nghiệp càng nhiều th́ tỷ lệ người thất nghiệp càng cao và thời gian họ kiếm được việc càng dài".[1]

 

Diễn Nôm : Mấy thằng thất nghiệp, cứ để chúng nó đói ră răng, khát cháy họng, rét thấu xương, thế nào bàn tay vô h́nh của nàng tiên kinh tế thị trường cũng sẽ tự động giải quyết nạn thất nghiệp ! Nhanh nhất : chúng nó tự tử hết là xong !

Các vị chỉ quên điều đơn giản này : kinh tế thị trường tư bản đang toàn cầu hoá ! Điều ấy có nghĩa : thị trường cơ bản nhất của nó, thị trường sức lao động cũng đă toàn cầu hoá khá đậm. Ngày nào bàn dân PhuLăngXa có thể lao động và sống với lương bàn dân "lao công" Thiên Triều th́ vấn đề tự giải quyết, một cách bất ngờ và ít có khả năng ôn hoà… Một thí dụ nhỏ. Người Pháp nói tiếng Pháp, có lẽ tốt và đông. Bạn điện thoại tới công ty Pháp, người trả lời nói tiếng Pháp rất chuẩn ngữ Pháp nhưng có giọng ngoại quốc. Của đáng tội : họ không là người Pháp và cũng không chắc họ đang làm việc trên đất Pháp !

2010-10-11[1] Le prix Nobel d'économie a été attribué conjointement, lundi 11 octobre, aux Américains Peter Diamond et Dale Mortensen et au Britannico-Chypriote Christopher Pissarides pour leurs travaux sur l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail.

Leurs travaux démontrent notamment, selon le comité Nobel, que "plus les allocations chômage sont importantes, plus le taux de chômage est élevé et la durée de recherche est longue". Avant de préciser que "cette théorie est également applicable aux marchés autres que celui de l'emploi".

<http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/11/le-prix-nobel-d-economie-recompense-des-theoriciens-du-marche-du-travail_1423537_3224.html>