NoiBuonTuDuy

 

Nỗi buồn tư duy

 

Điều chán nhất của thằng trí thức ngày nay : tư duy chẳng để làm ǵ.

2010-03-06