Nỗi cô đơn của nhà văn

Mỗi nhà văn có độc giả của ḿnh. Vấn đề là t́m cho ra.

Với Internet, nỗi cô đơn của nhà văn sẽ mau chóng biến thành một khái niệm lỗi thời.

Kể cũng tiếc. V́ nỗi cô đơn của con người trong thời đại Internet nào phải chuyện đùa ?

Hè hè.

2014-02-20