NoiDauYeuChuNghia

Nỗi đau yêu chữ nghĩa

Khi hành-văn chữ nghĩa của ta là chính ta. Phải như thế mới viết cạn ḿnh được. Phải như thế mới đáng thử hành-văn.

Khi đă đăng, đă có người thứ hai đọc, chữ nghĩa của ta không c̣n là ta nữa. Nó đă là ta. Hơn thế, nó có thể đă là, đang là hay sẽ là người đời. Thế mới khiếp.

Thỉnh thoảng ta nên đọc lại ḿnh để thấm thía nỗi đau yêu chữ nghĩa.

Hè hè...

2009-02-16