NoiKinhHoang

 

Nỗi kinh hong

 

Ta đ từng sợ hi đủ điều. C lc thấy mnh hn qu. V ai ai.

Nhưng, xt cho cng, vẫn chỉ v mnh thi. V ci mnh nhăng nht với bao nhiu mnh khc. Thế no đi nữa, ci mnh ấy vẫn phải ăn mới sống được, mới mnh nọ mnh kia được. Do đ, h h

Thế m, khi c điều kiện sống tương đối ổn định tới chết (nếu mấy anh tư bản cn sống phy phy, di di Đau qu), soi xt tương lai, ta lại hi hng.

2012-03-27