NuaNacNuaMo

 

Nửa nạc nửa mỡ

 

Sống thời tranh tối tranh sng, phải ứng xử p p mở mở, nửa nạc nửa mỡ, l điều tự nhin v dễ hiểu.

Nhưng lắm lc cũng phiền.

Mỡ ăn đn, nạc đau. Nạc bị unh, mỡ sướng ! Đau đau sương sướng cứ hư hư thực thực. Cuối cng người đời, kể cả chnh ta, thực thực ảo ảo, chẳng cn ai biết ai l ai, ai l mnh, mnh l ai, chẳng cn ai đng qui g cả.

Good bye ! H h

2009-05-19