Nứng xuân

C̣n giữa mùa đông. Trong vườn ta, mấy gốc hồng đă nứng mầm đỏ hoe. Xuân này hoa sẽ nở sớm.

Ta thèm mau có một ngày nắng ấm, ta ra vườn nướng lửa một mẹt bún chả cho con cháu ăn, ngắm Lila và Iris chạy nhảy trên cỏ bên hoa, nghe chúng nó cười, hát.

Nhưng ta không thể quên : trái đất cứ "ấm" lên nhanh thế này, sẽ có ngày không c̣n nơi cho con người tồn sinh.

Biết nghĩ ǵ đây, làm ǵ đây ? Hôm nay.

2017-02-24