Ờ chết

Trước cái chết, ai không lẩn thẩn ?

Nhưng ai mà không chết ?

Chỉ tháng này thôi, quanh ta đă có ba người chết :

- một thằng bạn thời mặc quần xà lỏn đến trường ở SàiG̣n. Ta mới gặp nó vài ngày trước khi nó đi. Lúc đó, nó có vẻ b́nh thường.

- một thằng bạn thời đấu tranh giải phóng miền Nam ở Paris. Ta muốn đến chào nó mà xe bị hỏng.

- một người quen khác.

Chết không quan trọng.

Điều quan trọng khi ta ra đi : ta đă sống tử tế chưa ? Ta để được lại ǵ cho ai ?

Thế thôi.

2013-09-27