Ở đời đu chỉ c

Sở th Beauval mượn của Trung Quốc hai con gấu trc (Panda).

Cuối tuần, ng b nội dắt Lila đi xem.

Về nh, b ngoại hỏi n : "Thế no, chu đ thấy gấu trc chưa ? "

N trả lời : "Ơ ka mamie, ở Beauval đu chỉ c gấu trc !"

Phải chi ta hiểu điều ấy ở tuổi thanh nin

2013-11-18