Ở đời, thch nhất l khen

Khng khen kiểu mo khen mo di đui.

Chỉ thế ny thi : Đẹp qu ! Đng qu ! Tnh qu ! Văn qu ! Chnh ta cũng cảm vậy, hiểu vậy, thm vậy, m chưa biến thnh lời được. Xin cảm ơn.

2012-01-02