OiChuNghia

 

Ôi, chữ nghĩa

 

Có đáng sống không ?

Sống qua da thịt, lư trí, ta đă từng, "dễ dàng", không chút ân hận, đáng trả giá th́ ta trả giá, thế thôi. Dù sao, giá ấy rẻ mạt khi ta so sánh thân phận của ta với thân phận của hàng tỉ người.

Sống qua chữ nghĩa, ta cũng đă thử…

Hôm nay, ta không biết c̣n đáng không ? Đời người có hạn mà…

Không lẽ chỉ là chuyện lừa gạt chính ḿnh thôi ? Và, quá đó, lừa gạt người đời ?

2010-06-19