OkBaby

Ok baby

– Tao không biết suy luận chớp nhoáng về một mẩu xé lẻ của một vấn đề chết khô trong một khoảnh thời gian đứt quăng.

– Vậy mày cứ kiên tŕ cô đơn đến ngày tận thế.

– Ok baby.

07/12/2007