Palestine

 

Palestine - 1

 

Ai cũng thế, d đ chết vẫn trừng mắt nhn đời. Rồi bị vuốt mắt, nhắm lại.

Cn lại g ? Một lời thi :

Đ lm người, khng thể chấp nhận.

2009-01-07