Phải

 

Phải

 

Sinh ra, nên người và làm người ở thời chinh chiến, bể đâu, trong đời thường Ziao Chỉ, ta đă phải đủ thứ chuyện và, cuối cùng, chưa thoả măn được ai, kể cả chính ḿnh.

Bố ta, nghêng ngang lắm, muốn ta phải thế này thế kia, ta đă cố gắng, và không làm được.

Mẹ ta, cực truyền thống, mong ta phải thế này thế kia, ta không làm nổi.

Bạn ta, cực đại lượng, thấy ta phải thế này thế kia ; ta vốn yêu bạn, ta đă cố gắng, ta không làm được.

Em yêu đ̣i ta phải thế này thế kia. Ôi, đau quá. 40 năm qua, làm bất cứ ǵ vừa ḷng em, anh làm được, v́ ḷng em không chút tồi tệ, thấp hèn. Anh đă làm rất nhiều. Em không bao giờ thoả măn. Anh chưa bao giờ toại nguyện. Giới hạn hôm nay của anh đấy : yêu em, nhưng không thể yêu em quá chính ḿnh, không c̣n làm ḿnh nổi nữa. Hè hè…

2011-09-17