Phi văn ho

D ta ngy ng chn thật ở đời,

c người, gặp ta cả chục lần, d tin cậy nhau, khồng gần nhau được. Ta n hận, hối tiếc.

c người, ta mới gặp lần đầu, đ c tnh cốt nhục với ta. Ta thật khng hiểu, chỉ biết yu.

C thể,

ta gần nhau, tin nhau, hiểu nhau nhờ văn ho.

ta yu nhau khi dm vượt văn ho đ tạo ra chnh mnh.

ta yu nhau v ta "phải", v muốn lm người.

Nếu thể, t nhiều, ta l kẻ phi văn ho.

H h.

2015-11-28