Phc đức

"Ăn ở hiền lnh để lại phc đức cho con".

Điều ấy c thể đng, ch t như một niềm tin đng tin, đng lm.

Điều sau th chắc chắn : dạy con lm người tử tế, để lại phc đức cho đời, ch t vi chục năm.

2013-04-18