Qu khứ  - Tương lai - 4

Người từng vươn tới tương lai để chiều qu  khứ.

Rồi người u yếm  qu  khứ  để  tm lại tương  lai.

Hiện tại phải chăng chỉ l một giấc mơ ho ?

Khng, đ l qu trnh lm người. t nhiều tự do.

2018-12-19