Qu khứ, tương lai

Trong vật giới, ch t ở ci trung m, qu khứ quyết định tương lai : chuyện g cũng c gốc c nguồn. Đ l trật tự "tự nhin", nền tảng của khoa học trong nghĩa thng dụng.

Trong nhn giới, nhất l khi ta nhận diện chnh mnh, nhn lại đời mnh, nhiều khi tương lai hay hiện tại quyết định qu khứ. Đương nhin, qu khứ của ta đ l, khng g c thể thay đổi n. Nhưng nghĩa của n th h h. Con người tự do ở đ. Hỡi ơi !

Ta thường c nhu cầu c một trật tự ch t của ring mnh. Muốn n hữu l (hnh thức) l chuyện ho. Vượt qua nhu cầu hữu l đ, ta c thể mở ra cho ta những chn trời mnh mng phong ph, lạ lẫm v nguy hiểm : rất cỏ thể khng chỉ l chuyện ho, cn l chuyện bịa, bịa ra chnh mnh. Chuyện bịa kinh hong nhất c thể l nghệ thuật !

2018-02-05