QuaKhuVaTuongLai-2

 

Qu khứ v tương lai

 

Qu khứ đ tạo ra ta, con người của hm nay. Chnh v thế qu khứ ngăn cản ta biến thnh con người cho ngy mai.

Qu khứ c thể bp "chết" tương lại v mi mi n l v chỉ l n, d ko di.

Tương lai chưa l g cả m c khả năng giải phng qu khứ khỏi qu khứ, mở đường cho n pht triển đến tận ngy mai. Mi mi.

2009-10-20