Quan tâm tới người khác

 

Quan tâm tới người khác

 

Đương nhiên, điều ấy thể hiện con người có văn hoá.

Trong cả hai nghĩa :

1. Biết quan tâm tới người khác để biết – thậm chí hiểu ! – nó và, cách này cách nọ, thủ lợi cho ḿnh.

2. Biết quan tâm tới người khác để hiểu, quư trọng, âu yếm từ gót chân tới ngọn tóc những ǵ đáng quư trọng, âu yếm ở đời.

Chẳng để làm ǵ cả, chỉ v́ ḿnh thôi : được quen, hiểu, quư trọng, âu yếm một người khác xứng đáng với khao khát làm người của ta là một may mắn cực hiếm.

Có khi quan tâm tới người khác, đích thực, là một cách ăn mày nhân cách của chính ḿnh. Đáng chăng ? Đáng !

Hè hè…

2012-06-24