QueHuong

 

Qu hương

 

Ta c vi qu hương nho nhỏ : tnh yu, tnh bạn (thứ thật).

Ta c hai qu hương lớn : tiếng Việt, tiếng Php.

Ta c một qu hương mnh mng, bt ngt, v tận : lang thang.

 

2008-12-31