Ràng buộc

Con người là toàn bộ những ràng buộc mà tha nhân và chính nó quàng lên cổ, tâm t́nh và lư trí của nó.

Tư duy tự do là vươn qua những ràng buộc đó, vươn qua chính ḿnh.

2012-08-05