Rẻ như bo, danh vọng ho

Rẻ như bo danh vọng ho

Thời buổi ny, thơ văn rẻ như bo. Hoặc bn thnh qu nhiều tiền hay danh vọng. Tiền l thật tức khắc, nhưng chẳng c nghĩa g ngoi nghĩa mua bn đồ vật hay tiền ; danh vọng lu di, nhiều khi ho, chẳng ai đảm bảo được, hm nay v mai sau.

Triệu chứng của một x hội trong đ phi nhn ho ?

Con người l tr nhớ. Xo bỏ tr nhớ, khng cn người Việt trong nhn giới. Nhưng, chỉ c tr nhớ thi, con người chẳng khc con th bao nhiu. Lm người hm nay v ngy mai, c g đng nhớ ? để hnh-động khẳng định chnh mnh v, qua đ, người đời ở mnh, Ziao Chỉ cũng như khng Ziao Chỉ ? Trời cũng khng biết được

Thời buổi ny, đầy l thuyết văn học ăn khch qu sức tưởng tượng. Trong một vi ma thời trang. Triệu chứng của một x hội trong đ phi văn ho ?

Thế th, d dở (theo dư luận), nn kin quyết lm thơ, hnh-văn v suy-luận d bấp bnh nhưng khng bao giờ nhn nhượng.

2012-02-05