Rồi th - 2

Rồi th chết. Cn lại g ? 

Cht tnh, cht nghĩa, cht qu mến trong lng một vi người cn sống. Cng ngy cng nhạt. Cng ngy cng t. Rồi th

V những sng tc, trực tiếp hay gin tiếp. Nếu chng đng tồn tại ở tha nhn lu hơn một kiếp người.

Thế thi.

2016-01-21