Sắc đẹp của một người đàn bà

Muốn khám phá sắc đẹp của một người đàn bà, phải cực kỳ kiên nhẫn tinh tế.

Nếu không, sẽ mất ngay khả năng thấy vẻ đẹp lâu bền ở một con người.

Than ôi, hôm nay, nhiều nàng có thể rất đẹp theo chuẩn media không thích mấy cha nhu ḿ, e lệ, nhùng nhằng, thậm chí nhút nhát, hèn.

Đáng kiếp! Hè hè.

2017-06-25