Sáng tạo chính ḿnh ở đời

Ta âu yếm người muốn sáng tác một điều ǵ mới. Trong bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào.

Ta động ḷng : người ấy, như ta, đam mê sáng tạo chính ḿnh ở đời này.

Làm được hay không c̣n tuỳ thuộc lắm thứ ba lăng nhăng, đặc biệt những nền văn hoá đă nặn ra chính ḿnh.

Ứng xử với chúng như thế nào đây để có thể sáng tạo chính ḿnh ?

2013-08-27