SaoCuPhaiLuiMoi

 

Sao cứ phải li mới

 

Bạn cho biết : quyển Ba pht sự thật của Phng Qun vừa được ti bản ở Việt Nam.

Thật đng mừng. Nhưng lại buồn buồn. Ở PhuLăngXa, ti bản một quyển sch hay l chuyện cơm bữa ko di, chẳng ai quan tm. Sao ở ta, đ lại l một sự kiện ? Sao dn ta cứ phải li về qu khứ mới tm được một bn đạp để nhch ln một bước ?

2010-06-09