So

 

Sợ

 

Bất cứ điều ǵ người đời chân t́nh với tôi đều khiến tôi sợ hăi : tôi không biết tôi có khả năng đáp lại trong thế giới thực này hay không.

Và tôi không thể làm người ngoài cái thế giới thực này.

V́ thế, mỗi khi hạ bút, tôi run sợ.

 

 

2008-05-19