Sợ chnh mnh

Ni chung, vốn l th, ta cầu sinh. Sự sợ hi quyết định thi độ v hnh động của ta ở đời.

Chẳng c g đng ngạc nhin. Chẳng c g đng trch.

Chỉ khi ta đ nn người, trong một văn ho no đ, may ra ta mới đụng đầu một sự sợ hi đặc th người, kinh hong hơn mọi sự sợ hi, sợ hi chnh mnh : ta tự do

2014-09-27