th du : Viếng cha, c ba pianistes : ng gim đốc Viện m nhạc, bản thn KA, v người nghệ sĩ piano chơi trong DVD m NTCT gửi cho ta

Sờ m

Một bản nhạc, ba người trnh diễn.

Ta vốn lỗ tai tru, nay lại điếc 50%, chn thật, h h Nhưng nghe qua, ta thấy rất khc nhau.

Điều m bn dn PhuLăngXa gọi l le toucher, "cch" sờ m nhạc cụ, quả c thực. Trong tiếng Php, n lnh cảm v cng, chỉ l một khi niệm. Tiếng Ziao Chỉ ta cực phong ph, hay v dm v độ, cực người, hơn xa tiếng PhuLăngXa trong lĩnh vực ny, thế m tr giả dm khinh, coi như lời th tục ! Nh văn phải trnh viết những từ ngữ ấy chăng ? Khi dm dng, c biết dng nn hồn người khng ?

C lần ta hỏi một nng tin nh văn Ziao Chỉ : bạn dm viết hai từ sờ m trong văn chương của bạn khng ? Nng tin giật nẩy mnh, nhn ta như qui vật. R rng, đối với nng, l khng. Tội nghiệp ta qu. H h

"Triết l" của ta gọi l nhục-cảm, cảm nhận bằng nhục-thể. Ta tin điều đ c thực. Nhục cảm gắn liền với k ức nghiệm sinh, kiến thức, l luận, v kht vọng tương lai, gọi l trực gic cũng được : chỉ qua một chuyện vặt, c thể nắm bắt li cơ bản của một nhn cch.

Ta tin mỗi con người l một cy đn thm được sờ m đng điệu để vọng m. Hiếm lắm. H h

2012-08-28