SoSong

Sợ sống

Sợ chết, nỗi sợ mun đời của mọi người. N đ khai sinh ra nhiều tn gio, nhiều triết thuyết, nhiều tc phẩm nghệ thuật, nhiều nền văn minh đng kể, tuy hơi bị tn nhẫn đối với ai khc mnh.

Thế kỷ 21 c thể đ khai sinh ra một nỗi sợ kinh hong hơn sợ chết : sợ phải sống mi như mnh đang sống cho đến chết.

Điều ấy c nghĩa : con của người đ người hơn.

2011-11-01