Sống - Chết

Thật buồn cười. Về gi, suy nghĩ đến ci chết, chnh l nui dưỡng những điều cn đang sống ở mnh.

2017-12-13