Sống chết, trường tồn hữu danh và vô danh

Ai cũng từng hay sẽ đi qua bước đường này : chẳng bao lâu nữa, ta chết, có thể c̣n lại ǵ ở đời ? 

Nhiều lắm. Và ít kinh hoàng.

Nhiều lắm.

Đôi khi : t́nh yêu vợ, con, cháu, bạn. Ai đo lường được ? Nó sẽ tồn tại đâu đó ở đời nhiều năm.

Chưa kể tới thứ t́nh yêu kỳ lạ với một người duy nhất, ở một thời điểm duy nhất, có khi hăo nhất nhưng không bao giờ có thể chết được ở ḿnh. Nó không hề có thật. Nó có khả năng tồn tại bao lâu, ở ai ? 

Dĩ nhiên, mọi người sẽ chết, có khi chưa hề tự hỏi ta là ai đối với họ. Nhưng họ đă chấp nhận ta là một con người ở họ. Họ ghi nhận những ǵ, truyền lại cho người khác những ǵ, bố ai biết được.

Ít kinh hoàng.

Một chút danh vọng : 

- đă từng là ai, làm ǵ. Miễn bàn. Chán lắm.

- để lại tác phẩm nào, c̣n ai quan tâm ? 

Nếu có, xin mừng. Bạn chưa hoàn toàn chết.

2016-09-30