Sống một ḿnh

Sống một ḿnh, đương nhiên bớt phiền phức, ai chưa từng nghĩ vậy ?

Nhưng, sống một ḿnh, chẳng thể nào nên người được.

Thế th́ làm người sao được ?

Đă không làm người được, làm chính ḿnh được sao ?

Cô đơn không là giải pháp.

Chính v́ thế người ta chỉ có thể cô đơn giữa đám đông, trong ḷng nhân loại.

Phải vậy. Đành vậy. Đáng vậy ?

2015-03-26