SongVi

 

Sống v́…

Trước tiên, ta sống v́ ta. Đó là lẽ tự-nhiên.

Sau đó, nếu may phước, ta sống v́ ai khác. Đó là khát khao làm người của mọi người, nhất là thanh niên. Nhất là mẹ hiền, cha chưa quá tự phụ, ngu muội.

Cuối cùng, ta nên run rẩy thử sống v́ người đời. Đó là giấc mơ văn chương, nghệ thuật, lư trí của chính ta.

2008-05-23