SuBatLucCuaThuongDe

Sự bất lực của Thượng Đế

Thượng Đế có thể lôi bất cứ ai đi bất cứ lúc nào nhưng Thượng Đế không có khả năng buộc con người ly biệt nhau. Cứ đọc Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương th́ biết. Ngọc Hoàng Thượng Đế có thương ǵ hai con người này đâu ? Thế mà họ vẫn sống ở ta.

2008-06-15