Sự thật

C đi điều, phải một đời ta mới hiểu được đng sai.

Nếu c người dng n để tiến xa hơn, khng g an ủi ta bằng.

2013-12-15