SuThatVaNgonNgu

Sự thật và ngôn ngữ

Trả lời một người bạn văn

 

1/ "Sự Thật" của chính ḿnh chẳng bao giờ chỉ là một vấn đề thuần ngôn ngữ. Triết gia và các nhà lư luận văn học thích luận thuyết ấy v́ họ làm chủ ngôn ngữ ayant pignon sur media. Diện đối diện trên chiến trường hay ăn tát của em yêu th́ hiểu liền ! Cần quái ǵ ngôn ngữ để khẳng định sự thật của chính ḿnh ? Trừ khi ḿnh muốn khẳng định nó với cả người đời…

2/ Sự thật của chính ḿnh chỉ có thể trở thành sự thật của người đời, của con người nói chung, xuyên qua ngôn ngữ thôi. Ngoài ra, chỉ có sự thật của rừng xanh, của tôn giáo, của nghệ thuật vô ngôn. V́ thế, hành-văn không là chuyện đùa. Điều này, không mấy nhà văn quan tâm. Hoặc zui chơi bậy bạ, đeo danh hăo dăm bẩy tháng trong một ghetto nhỏ xíu thuần Ziao Chỉ, hoặc thần thánh hoá ngôn ngữ quá đà, hà hứa, đưa đẩy, ve văn tâng bốc nhau. Làm sao thành nhân văn với thiên hạ được !

3/ Đă dám hành-văn, dĩ nhiên "phải định nghĩa lại rất nhiều chuyện, kể cả chính ngôn ngữ". Dĩ nhiên là vậy. Hè hè...

2008-09-02