SuThatVaYeu

 

Sự thật và Yêu

 

Lư luận, tư duy, yêu đời, yêu em, yêu… ḿnh.

Nếu thế giới này, nếu đời này, hiểu được, ta đéo cần ai, chỉ cần Sự thật.

Nếu không, thế nào ta cũng phải yêu.

Hè hè…

2009-04-25