Sửa văn

Sửa văn

Văn của ḿnh, chỉ ḿnh mới có quyền sửa.

Ḿnh cũng chỉ nên sửa khi có lư do chính đáng đối với chính ḿnh. Không thể sửa để chiều ḷng ai được, kể cả ḷng bạn.

Nhà văn có thể thèm quyến rũ độc giả trong thời đại của ḿnh, sửa văn ḿnh để lôi cuốn nó. Tôi hiểu. C̣n lôi cuốn nó đi đâu với ḿnh là chuyện khác, khá lôi thôi.

Nhưng  nhà văn không nên sửa văn ḿnh để vừa ḷng bất cứ quyền lực nào. 

Quyền lực chính trị : làm thơ mà phải vừa ḷng Ông Tố Hữu th́ toi mạng thơ.

Quyền lực cộng đồng : hành văn mà phải vừa ḷng cộng đồng Việt Kiều tứ xứ hay Ziao Chỉ Quận th́ toi mạng văn.

Quyền lực cá nhân : anh yêu em, sẽ không bao giờ bỏ em ; khi em cần, anh sẽ luôn luôn trả lời : anh đây ; nhưng anh sẽ không bao giờ viết được như em muốn ; anh chỉ biết viết chính ḿnh thôi ; cái ḿnh ấy có thể không vừa ḷng em, nhưng không có nó th́ cũng không có chính anh, không có chúng ḿnh.

2011-10-08