SungSuong

 

Sung sướng

 

Ở đời, khng g đẹp bằng một đứa trẻ con sung sướng.

V vậy m ta kht khao được thấy một con người trưởng thnh, gi giặn, sung sướng như trẻ con ?

Hiếm lắm. H h

2011-01-25